ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ και
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ
LUX κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας LUXURY
A' κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας A' ή ΑΑ',
B' κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας B',
C' κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας C',
D' κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας D' και
E' κατηγορίαγια καταλύματα κατηγορίας E'.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη κατηγορίαυποδεικνύει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη κατηγορία για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Λίστα Καταλυμάτων Διαφόρων Κατηγοριώνυποδεικνύει website με λίστα καταλυμάτων διαφόρων κατηγοριών.

Αντιστοιχία Κατηγοριών με το Σύστημα Αστεριών:
Ολοι εσείς που είστε περισσότερο συνηθισμένοι στο Σύστημα Αστεριών, μπορείτε να θεωρείτε ένα "Κατάλυμα A' Κατηγορίας" ως ενα "Κατάλυμα 4 Αστεριών (****), ένα "Κατάλυμα Β' Κατηγορίας" ως ενα "Κατάλυμα 3 Αστεριών (***), ένα "Κατάλυμα C' Κατηγορίας" ως ενα "Κατάλυμα 2 Αστεριών (**) κ.ο.κ. Η κατηγορία Luxury αντιστοιχεί σε 5 Αστέρια.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ